Ponuđeni smještaj možete pogledati na linku:
Hostel 101 Dalmatinac (adresa: 114.Brigade 10, tel: 021 585 270)
Ostali smještaj preko Booking.com - kontakt za smještaj  
potpredsjednica Kluba ROL Nera Santrić
e-mail: 28nera05@gmail.com  mob: 098/915-44-59